Όραμα

Το Όραμα

Η ιδρυτική μας αρχή για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασηςσυμμετοχής και υποστήριξης κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από ηλικιακά, πολιτισμικά, κοινωνικά, δημογραφικά, μορφωτικά, οικονομικά και κάθε άλλης μορφής κριτήρια αναδεικνύει το όραμά μας για τον επαναπροσδιορισμό της κουλτούρας και της εκπαιδευτικής ταυτότηταςτης πόλης, με βασικά χαρακτηριστικά την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Υποδομές και υπηρεσίες θα προσφέρονται με επαγγελματισμό και σχεδιασμό τόσο στο σύνολο του πληθυσμού όσο και σε ειδικές ομάδες που διακρίνονται είτε για τα δημιουργικά και καινοτομικά χαρακτηριστικά τους είτε για την αδυναμία πρόσβασής τους σε βασικά στοιχεία της εποχής μας όπως οι νέες τεχνολογίες, η επιχειρηματικότητα και η δια βίου εκπαίδευση.

ΣΤΟΧΟΣ

Με επίκεντρο ειδικά διαμορφωμένες υποδομές στοχεύουμε σε μια διαρκή αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας με την κοινωνία η οποία περιλαμβάνει τρεις βασικούς δίαυλους:

  • Την παροχή δραστηριοτήτων ευρείας μετάδοσης της γνώσης,
  • τη φιλοξενία, υποστήριξη και ανάδειξη δημιουργικών ομάδων και
  • την ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών προγραμμάτων μέσα από τη συνύπαρξη ομάδων και ατόμων

ΣΚΟΠΟΣ

Το Mataroa αποσκοπεί στη συνεχή, πολύπλευρη, γενική και εξειδικευμένη ροή γνώσης και επιμόρφωσης. Σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, θερινά σχολεία, πιστοποιήσεις και mentoring είναι τα βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για την κάλυψη όλων των πιθανών αναγκών. Η γνώση ως πηγή αυτοβελτίωσης αλλά και η εξειδικευμένη, πιστοποιημένη επιμόρφωση ως στοιχείο επαγγελματικής εξέλιξης συνιστούν ισάξιας βαρύτητας προτεραιότητες.
 

Φιλοδοξία και βασική παράμετρος σχεδιασμού είναι η παροχή γνώσεων που επεξηγούν και μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο ότι συμβαίνει στο διεθνές επιστημονικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Εκπαιδευτικοί πάροχοι της γνωσης θα είναι κορυφαίοι οργανισμοί και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.