Πρόγραμμα Codegirls

Codegirls v2.0 Ιωάννινα

Codegirls v1.0 Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Ένα διαδραστικό πρόγραμμα εκμάθησης νέων τεχνολογιών και προγραμματισμού για κορίτσια 10-16 ετών, το οποίο έχει αναπτυχθεί και υλοποιείται από το Mataroa, με την πολύτιμη υποστήριξη και χορηγία της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο στόχος των CodeGirls είναι απλός, αλλά ταυτόχρονα πολύ σημαντικός:  να κλείσει το χάσμα μεταξύ των φύλων στους τομείς της τεχνολογίας και της πληροφορικής, με στόχο να εκπαιδεύσει, να εμπνεύσει και να εφοδιάσει τα κορίτσια με δεξιότητες και μέσα. Αυτό το επιτυγχάνουμε με:

 1. Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία και τη λογική του hardware και του software
 2. Εκπαίδευση σε περιζήτητες γλώσσες προγραμματισμού και τεχνολογίες ανάπτυξης
 3. Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Καθοδήγηση

Τρία προγράμματα με διαφορετικό επίπεδο εξειδίκευσης έχουν ήδη υλοποιηθεί σε 4 πόλεις της Ελλάδας, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης και συνεργασίας λειτουργεί επικουρικά στην προσπάθεια αυτή.

CodeGirls 1.0/1.1

16 ώρες – 4 ημέρες , ηλικίες 10-16 ετών – Καλαμάτα, Κοζάνη, Πάτρα, Τρίκαλα, συνολικά 240 Codegirls

Εισαγωγή στις γλώσσες HTML5 & CSS3

Ένα τυποποιημένη μάθημα 16 διδακτικών ωρών, που εισάγει τα κορίτσια στα βασικά στοιχεία του προγραμματισμού για το web, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες HTML5 και CSS3. Ένα μάθημα για αρχάριους που δείχνει πώς να οικοδομήσουμε τα οπτικά και διαδραστικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • κατανόηση για το πώς λειτουργεί το internet
 • κατανόηση για το δομείται μια ιστοσελίδα
 • δημιουργία ύφους μιας ιστοσελίδας

CodeGirls 2.0

16 ώρες – 4 ημέρες , ηλικίες 13-16 ετών – Καλαμάτα, Κοζάνη, συνολικά 65 Codegirls

Ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα 16 διδακτικών ωρών, το οποίο απευθύνεται στα μεγαλύτερης ηλικίας κορίτσια, 13-16 ετών, και εισαγάγει ένα πιο προχωρημένο επίπεδο προγραμματισμού για το web, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες HTML5, CSS3 και JavaScript.

Τα κορίτσια μαθαίνουν πώς να οικοδομήσουν μία πλήρως διαδραστική και λειτουργική ιστοσελίδα. Δημιούργησαν μία ιστοσελίδα, η οποία αποτελούνταν από τον σκελετό (HTML), τη μορφοποίησαν (CSS3) και εφάρμοσαν διαδραστικά στοιχεία (JavaScript).

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • κατανόηση για το πώς λειτουργεί το Ίντερνετ, οι ιστοσελίδες και οι γλώσσες προγραμματισμού 
 • δημιουργία μιας πλήρους λειτουργικής ιστοσελίδας

CodeGirls 3.0

16 ώρες – 2 ημέρες , ηλικίες 13-16 ετών – Καλαμάτα, Κοζάνη, συνολικά 30 Codegirls

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να δείξει στα Codegirls πως λειτουργούν οι επαγγελματίες developers.

Πέρα από τις HTML, CSS, basic Javascript με τις οποίες ήδη είχαν ασχοληθεί, έγινε η πρώτη επαφή με την basic Bootstrap (framework) και δουλεύοντας σε ομάδες δημιούργησαν πραγματικά και πλήρως λειτουργικά templates για websites.

Βασικό εργαλείο του CodeGirls είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης του Mataroa (Moodle), στην οποία έγινε η πρώτη επανάληψη των όσων είχαν διδαχθεί στα προηγούμενα προγράμματα, συνεχίστηκε η συνεργασία μεταξύ των ομάδων και η συνομιλία με τις καθηγήτριες και την ομάδα του Mataroa.

Ιστορία

Προκειμένου να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, μια σειρά παραγόντων έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Η πιο σημαντική απόφαση ήταν η εξής: λειτουργία του προγράμματος στην περιφέρεια! Έτσι, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε προκειμένου να καταφέρουμε να προκαλέσουμε νέα παιδιά να ασχοληθούν με θέματα προγραμματισμού. Ο σχεδιασμός έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε διδακτικούς στόχους, ενώ παράλληλα έπρεπε να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου η δυσκολία κατανόησης να μην αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα συνολικά.

Ως εκ τούτου, έπρεπε να εντοπίσουμε εκείνες τις τεχνολογίες που θα παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ώστε τα μικρά παιδιά:

 • να έχουν ήδη αναφορές
 • να μπορούν να τις κατανοήσουν γι αυτό που είναι και όχι μηχανικά
 • να μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα και γρήγορα
 • να μπορούν να δημιουργήσουν σε κάθε περιβάλλον

Η επιλογή ανάμεσα στις πολλές και διάφορες τεχνολογίες θα έπρεπε να έχει και άλλα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα:

 • το αποτέλεσμα να είναι χρήσιμο
 • να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες οι οποίες είναι ή θα είναι στο προσκήνιο
 • να λάβουν γνώσεις ώστε να τους φανούν χρήσιμες σε περιπτώσεις ενασχόλησης με το αντικείμενο και όχι απαραίτητα εξειδικευμένες γνώσεις

Παράλληλα και δεδομένου ότι σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες φαίνεται ότι ο κόσμος του διαδικτύου δε σταματά, να μεγαλώνει, να εξελίσεται, να είναι το κομμάτι που βασίζει την ύπαρξη κάθε σοβαρού οργανισμού παγκοσμίως επιλέγουμε τις τεχνολογίες διαδικτύου!

Αλληλεπίδραση/Υποστήριξη με γυναίκες επαγγελματίες στο χώρο της τεχνολογίας

Ζωντανές συζητήσεις με γυναίκες στελέχη στο χώρο της τεχνολογίας από το Techrunch, την Google, το Carnegie Mellon University

Διεθνείς υποστηρικτές των CodeGirls

Codecademy, μία διαδραστική διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, με έδρα την Νέα Υόρκη, Carnegie Mellon University και το Information Networking Institute (INI)

Υποστηρικτές των CodeGirls

Εκαπιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτας, Κοβεντάρειος Βιβλιοθήκη Κοζάνης, Δήμος Τρικκαίων, Επιμελητήριο Αχαΐας, Tuvunu Greek Mountain Tea