«Καταγραφή και Ανάδειξη κτηρίων 19ου και 20ού αιώνα στην Καλαμάτα»

ένα πρόγραμμα των MONUMENTA και ΜΑΤΑRΟΑ

«Καταγραφή και Ανάδειξη κτηρίων 19ου και 20ού αιώνα στην Καλαμάτα»

ένα πρόγραμμα των MONUMENTA και ΜΑΤΑRΟΑ

Το πρόγραμμα  «Καταγραφή και Ανάδειξη κτηρίων 19ου και 20ού αιώνα» της ΜΟΝUΜΕΝΤΑ μεταφέρεται και στην Καλαμάτα. Το μη-κερδοσκοπικό εργαστήρι επιχειρηματικού πολιτισμού MATAROA και η MONUMENTA προχωρούν στην εφαρμογή της συστηματικής καταγραφής των κτηρίων που κτίστηκαν το χρονικό διάστημα 1830-1955 και διατηρούνται στην πόλη. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η έρευνα και η καταγραφή όλων των κτηρίων, με σκοπό τη μελέτη αλλά και την προστασία και την ανάδειξή τους. Στο πλαίσιο αυτό πέρα από την επιτόπια καταγραφή, τη βιβλιογραφική και αρχειακή έρευνα, θα συγκεντρώνονται φωτογραφίες, σχέδια και προφορικές μαρτυρίες για την ιστορία των κτηρίων, ακόμα και των κατεδαφισμένων.

Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει να εντάξει το ενδιαφέρον για τα ιστορικά κτήρια  στην καθημερινή ζωή των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης με μια σειρά δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, ξεναγήσεις) αλλά και με την ενεργό συμμετοχή εθελοντών στην καταγραφή των κτηρίων.

Η ομάδα σχεδιασμού και εφαρμογής του προγράμματος είναι: Ιπποκράτης Παπαδημητράκος (συνιδρυτής της ΑΜΚΕ “Ματαρόα”), Σωτήρης Θεοδωρόπουλος (ιδρυτής της ομάδας “Πάμε Βόλτα”), Αιμίλιος Κουράφας (αρχιτέκτων μηχανικός), Κική Μουντανέα (αρχιτέκτων μηχανικός, μέλος MONUMENTA) και Ειρήνη Γρατσία (αρχαιολόγος, συντονίστρια MONUMENTA).

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή. Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στις δράσεις (επιτόπια καταγραφή, συλλογή στοιχείων, έρευνα σε αρχεία, συνεντεύξεις κ.λπ.) μπορεί να επικοινωνήσει με το ΜΑΤΑROA στο info@mataroa.org

Φωτογραφία: Κική Μουντανέα